Módszerünk

A Kisherceg családi napközi működtetője és nevelő-gondozó segítői olyan pedagógiát képviselnek, amely a gyermek teljes emberi méltóságát, a felnőttel egyenrangú szellemi individualitásának szabadságát tiszteli. A családi napközink egésze, mint értelmes, áttekinthető világ veszi körül a gyermekeket úgy, hogy a kisgyermekkor sajátos képességei érvényesülhessenek.

A nevelők figyelmes, szeretetteljes együttélést vállalnak a gyerekekkel, biztosítják számukra az egészséges tárgyi, szokásbeli, érzelmi és tartalmi környezetet. Jó minőségű testi, lelki és szellemi táplálékokkal erősítik a gyermek belső aktivitását, individuális fejlődését. Differenciált módon segítik és felvállalják a minden fejlődéssel együtt járó kríziseket is. Tudván, hogy egy jó, védett gyermekkor az egész életre felkészít.

A nevelésünk fontos célja a gyermekek belső világát védeni, ápolni, erősíteni, hogy testileg egészséges, lelkileg szabad, szellemileg kreatív legyen, képessé váljon arra, hogy környezetére ő is pozitív, építő hatással legyen.